Iltarastit på svenska

Vem som helst kan delta i Iltarastit, oberoende om man hör till en förening eller inte. Iltarastit är inte en tävling, utan ett motionsevenemang med tidtagningstjänst där alla orienterar på eget ansvar.

Banalternativen på Iltarastit är 9, 7, 5, 4 och 2 kilometer. De längre banorna är ofta orienteringstekniskt mera krävande. Välj banan enligt din kondition och dina kunskaper.

Kontrollerna är numrerade på kartan. Samma nummer finns vid kontrollerna i skogen och i kontrolldefinitionerna tryckta på kartan. Kontrolldefinitionerna visar i vilken ordning kontrollerna skall besökas. Symbolerna beskriver var kontrollen befinner sig i terrängen. Personalen på Iltarastit svarar gärna på frågor också om denhär saken.

Starttiden får du välja själv. Vid kontrollerna finns Emit kontrollenheter. Resultaten och mellantiderna finns publiceras på online.helsinginsuunnistajat.fi

Man måste hålla sig till goda seder och bruk även vid motionsorienteringar. Man skall passera gårdsplaner på tillräckligt långt avstånd. Man får inte beträda odlad mark. På kartan utmärkta förbjudna områden måste iakttas. Det är ovillkorligen förbjudet att röra sig på motorvägar och tågbanor. Var försiktig vid vägövergångar. Motionsorienteraren ansvarar för all skada. 

OBS! Vid motionsorienteringar får man använda bara dubbskor. Spikskor är förbjudna. Du kan planera en bana som passar dig. Använd kontrollerna som är tryckta på kartan.

Om du inte har möjlighet att delta i Iltarastit på måndagen, kan du köpa en karta från Suunnistajan Kauppa (Musegatan 34, Helsingfors). Kontrollerna finns kvar i skogen i två veckor.

Avgifter

Vuxna 10 €
Under 19 år 5 €, med betalande vuxna fri
Emit lån 2 €/bricka
Vägavgift i Kattilajärvi 1 €/bil